ایران تولید

اتوكلاو بيش از 50 سال توسط شخصي بنام آقاي مسعود اديب وارد ايران شد ودر كارخانه اي به همين نام توليد شد كه ايشان را بايد پدر اين كارناميد واز خداوند منان خواستاريم كه روحش شاد باشد .دراين راستا ايشان شاگرداني را تربيت كردند كه بهترين آنها بنام آقايان حسين نادعلي و جعفر خانمحمدي كه در حال حاضر در قيد حيات هستند ودر همين رشته فعاليت دارند و آقاي خانمحمدي كه مدير كارخانه كيهان تخت ميباشد يكي از شاخص ترين سازندگان اتوكلاو حاضر در كشور عزيزمان ايران ميباشد .
شاگردان اين مردان بزرگ درحال حاضرداراي كارخانه هايي درهمين رشته هستند .
اينجانب نيز بعنوان يك شاگرد از دوران كودكي با اين رشته آشنا شدم ودر تمام طول تحصيلات تاسطح دانشگاه نيز ادامه داشته تا سال 1360 اقدام به تاسيس كارگاه ايران توليد نمودم و درسال 1367 براي اولين بار اتوكلاو ظرفيت 25 ليتري كه درحال حاضر نيز توليد ميكنيم به بازار ارائه نمودم كه خوشبختانه با استقبال روبرو گرديد درهمان شروع توليد جهت انجام تائيد يه به سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مراجعه و توانستم استاندارد آنجا را بدست آورم وسپس با شروع استاندارد اجباري از سوي موسسه استاندارد درسال 1378 به دريافت پروانه استاندارد ملي نائل آمديم و هميشه سعي درانجام بهبود كيفيت داشته و رضايت مشتري را مد نظر قرار داده ايم و اهداف بسوي جلو را هميشه سر مشق شركت مي دانيم و به همين جهت تصميم گرفتيم به استانداردهاي جهاني نيزدست يابيم كه به اميد خداوند بزرگ استاندارد بين المللي IS0 9001 تضمين كيفيت را نيز در يافت نموديم و با خط مشي كه با ياري ازحضرت حافظ گرفتيم كاررا دنبال خواهيم كرد

دسته بندی: برچسب ها:
Click outside to hide the compare bar
Compare