کوره آزمایشگاهی بهسان

ظرفیت12 l, 2 l, 4.5 l
ابعاد دستگاه10 x 20 x 10 cm, 15 x 15 x 20 cm
دامنه دمایی1100 to 1200 °C
Click outside to hide the compare bar
Compare