هات پلیت کاوش آزما

تعداد جایگاه1
ابعاد صفحه30 x 30 cm, 45 x 30 cm, 45 x 60 cm
دامنه دمایی400 °C
وزن دستگاه19.5 kg
Click outside to hide the compare bar
Compare