میکسر هماتولوژی خورشیدی – میکسر خورشیدی هستاران طب

زاویه حرکت360 °
نوع شیکرRotoshaker(شیکر خورشیدی)
Click outside to hide the compare bar
Compare