سیستم ثبت و پایش دما مدل FGA – P210 فراتجهیز آرمان پژوه

دامنه دمایی-90 to +220 °C
رابط USByes
Click outside to hide the compare bar
Compare