سیستم ثبت و پایش دما و رطوبت مدل FGA – P414 فراتجهیز آرمان پژوه

دامنه دمایی-90 to +220 °C
رابط USByes
Click outside to hide the compare bar
Compare