شیکر ارلن بالن آنالوگ بهسان

ظرفیت5 kg
ابعاد صفحه33 x 34 cm
دامنه دوران25 mm
نوع شیکرOrbital shaker(شیکر اوربیتالی)
Click outside to hide the compare bar
Compare