اتاق کشت بافت نور صنعت تجهیز

ظرفیت 19000 l
ابعاد دستگاه310 x 2312 x 286 cm
دقت تنظیم/اندازه‌گیری رطوبت3%
ابعاد داخلی دستگاه 300 × 300 × 220 cm
دامنه تنظیم رطوبت40 – 95 % RH
دامنه دمایی4 to 45 °C
دقت تنظیم/اندازه‌گیری دما±0.3 °C
نوع چمبرEnvironmental test chambers (چمبر تست محیطی)
Click outside to hide the compare bar
Compare