نمایش دادن همه 21 نتیجه

 
کالری‌متر
Calorimeter

کالری‌متر ابزاری برای سنجش میزان گرمای جذب‌شده یا تولیدشده در یک واکنش شیمیایی یا تغییر فیزیکی است. کالری‌متر در تعیین ظرفیت گرمایی ویژه هم کاربرد دارد. کالری‌مترهای اسکن تفاضلی، ایزوترمال (هم دما)، سنجش حجمی (تیتراسیون) و کالری‌مترهای افزایش‌دهنده‌ی آهنگ واکنش از رایج‌ترین انواع کالری‌مترها هستند.

Click outside to hide the compare bar
Compare