نمایش دادن همه 7 نتیجه

 
جار تست
Jar Test

دستگاه جار تست جهت تعیین مقدار مناسب ماده منعقد کننده و تعیین pH مناسب برای انعقاد آب استفاده می‌شود. در حقیقت آزمایش جار برای ارزیابی انعقادسازی در محلول‌هایی که غلظت مواد جامد معلق آنها کمتر از 5 گرم در لیتر باشد کاربرد دارد. هدف از انجام جار تست، ایجاد شرایط متناسب با استانداردهای محیط زیستی، آنالیز فاضلاب، تصفیه‌ی پساب و انتقال پساب صنعتی به محیط زیست است.