الکترود
Electrode

الکترود (Electrode)، مبدل یا سنسوری است که می‌تواند تبدیل فعالیت یون‌های ویژه ای در محلول را به پتانسیل الکتریکی تبدیل کرده و با عدد اندازه گیری کند. ولتاژ از نظر تئوری به لگاریتم غلظت یا فعالیت یونی وابسته است و بر اساس معادله نرنست تعیین می گردد. قسمت حس کننده معمولا یک غشاء یون-ویژه است که پتانسیل آن با توجه به یک الکترود مرجع مشخص می شود. الکترودها در انجام آزمایش های تحقیقاتی بیوشیمیایی و بیوفیزیکی استفاده می شود. از جمله این الکترودها عبارتند از :‌ الکترود یون فلوراید – بروماید – نیترات – کلراید

در حال تکمیل محصولات این دسته...


تجهیزات آزمایشگاهی | مواد شیمیایی

Click outside to hide the compare bar
Compare