اسمومتر
Osmometer

اسمومتر (Osmometer) دستگاهی برای اندازه‌گیری فشار اسمزی یک محلول، کلوئید یا ترکیب است. اسمومتر به منظور تشخیص غلظت نمک ها یا قندهای در نمونه های خونی یا ادرار می باشد. دستگاه اسمومتر قابلیت تعیین متوسط جرم مولکولی پلیمرها در محلول های آلی و آبی را هم دارد.

در حال تکمیل محصولات این دسته...


تجهیزات آزمایشگاهی | مواد شیمیایی

Click outside to hide the compare bar
Compare