آمینو اسید آنالایزر
Amino Acid Analyzer

آمینو اسید آنالایزر یا سنجشگر آمینو اسید دستگاهی است که ترکیب آمینو اسید یا محتوای پروتئین‌ها، پپتیدها و مواد دارویی و بیولوژیکی را تعیین می‌کند. این دستگاه ترکیباتی که در ساختار مولکولی خود حاوی گروه‌های آمین نوع اول یا دوم هستند را تحلیل می‌کند. اساس کار آمینو اسید آنالایزر بر هيدروليز پروتئين‌ها و شناسايی مشتق‌سازی آمينو اسيدها استوار است.

در حال تکمیل محصولات این دسته...


تجهیزات آزمایشگاهی | مواد شیمیایی

Click outside to hide the compare bar
Compare