نمایش 1–24 از 1133 نتیجه

 
تجهیزات آنالیز دستگاهی

تجهیزات آنالیز دستگاهی در مراکز تحقیقاتی و یا هر فرآیندی که با کنترل کیفیت سروکار دارد از تنوع بسیار بالایی بر خوردار می باشند و از جمله پر هزینه ترین تجهیزات به شمار می روند و در شناسایی و تشخیص محصولات و مواد اولیه شیمیایی بسیار ضروری می باشد.که می توان به 

اسپکتروفتومترها : اسپکتروفتومتر UV-Visible ، اسپکترومتر FT-IR ، طیف سنجی NMR

آنالیز حرارتی : آنالیز گرما مکانیکی TMA ، آنالیز توزین حرارتی TGA ، گرماسنج روبش تفاضلی DSC ،

کروماتوگرافی : کروماتوگرافی مایع LC ، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC ، کروماتوگرافی گازی GC ، کروماتوگرافی ژل تراوایی GPC

اسپکترومتر جرمی : طیف‌سنجی جرمی متوالی Tandem MS ، طیف‌سنجی جرمی یون ثانویه SIMS

کروماتوگرافی مایع-طیف‌سنج جرمی (LC-MS) ، کروماتوگرافی گازی-طیف‌سنج جرمی (GC-MS) ، طیف‌سنجی جرمی پلاسمای جفت‌شده القایی (ICP-MS) ، طیف‌سنجی جرمی تخلیه تابش (GDMS) ، طیف‌سنجی جرمی شتابنده (AMS)

آنالیز اشعه ایکس : طیف سنجی فلوئورسانس اشعه ایکس XRF ، آنالیز پراش اشعه XRD 

 میکروسکوپ الکترونی : میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و FESEM ، میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM

 اشاره کرد. 

امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
امتیاز 0 از 5
Click outside to hide the compare bar
Compare