نمایش یک نتیجه

 
فرمانتورها
Fermentors

فرمانتور یا بیوراکتور دستگاهی است که شرایط بهینه را برای رشد میکرو ارگانیسم‌ها مثل قارچ و باکتری و مخمر فراهم می‌کند. پارامترهای محیطی از جمله  pH، دما و اکسیژن  و … را کنترل کرده، در صورت به هم خوردن تعادل محیط رشد میکرو ارگانیسم، دستگاه با هشدار دادن اپراتور را از تغییر نامناسب شرایط آگاه می‌کند.

Click outside to hide the compare bar
Compare