شمیم رومینای فردوس

SHAMIM ROMINA FERDOWS

(توليدي)

http:// 021-46079962
 
تهران-شهر قدس--صنعت-انتهای خیابان چمن
کشور: ايران
شهر: تهران

نوع فعالیت: توليدي

تلفن دفتر: 021-46079962
دورنگار: 021-46079962

پست الکترونیک: hosseini.seyedvali@gmail.com


گروه های فرعی