سانتریفیوژ سنگ مخزن فدکو

دامنه سرعت چرخش16000 rpm
دامنه دمایی80 °C
وزن دستگاه450 kg
ابعاد دستگاه1100 x 1250 x 820 mm
Click outside to hide the compare bar
Compare