گلوتن ایدنکس
Gluten Index

دستگاه شاخص گلوتن ایندکس برای تعیین کیفیت گلوتن مرطوب بکار برده می شود. گلوتن ایندکس یكی از ویژگی های بسیار مهم آرد گندم می باشد. بدین وسیله نمونه های آرد و گندم را می توان به نسبت کیفیت گلوتن مرطوب آنها گروه بندی کرد. علاوه بر این دستگاه ضررهای آفت سن گندم و آرد را هم می تواند حساب کند.

در حال تکمیل محصولات این دسته...


تجهیزات آزمایشگاهی | مواد شیمیایی

Click outside to hide the compare bar
Compare