کروماتوگرافی مایع/ طیف سنج جرمی(LC/MS)
Liquid chromatography\mass spectrometry(LC/MS)

دستگاه کروماتوگراف مایع–طیف سنج جرمی (LC-MS) جزو پیشرفته ترین تحهیزات آنالیز دستگاهی به شمار می آید و در دسته بندی اسپکترومتر جرمی قرار دارد که جهت جداسازی، شناسایی و اندازه گیری های کمی مواد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در دستگاه LC-MS ابتدا نمونه توسط کروماتوگرافی مایع از هم جداسازی شده و سپس برای آنالیز جرمی وارد طیف سنج جرمی می شوند.از کروماتوگراف مایع–اسپکترومتر جرمی برای آنالیز طیف وسیعی از نمونه ها در داروسازی، علوم تغذیه، سم شناسی، محیط زیست و تحقیقات بالینی استفاده می شود.

در حال تکمیل محصولات این دسته...


تجهیزات آزمایشگاهی | مواد شیمیایی

Click outside to hide the compare bar
Compare