نمایش یک نتیجه

 
کدورت سنج ها
Turbiditymeters

کدورت سنج (Turbiditymeter) دستگاهی است که به روش اپتیکی (انعکاس نور توسط ذرات معلق) مقدار کدورت محلولها را اندازه گیری می کند.یک خاصیت فیزیکی نمونه که باعث می شود نور تابیده شده به نمونه متفرق شده و یا جذب شود ولی عبور نکند. این دستگاه به 2 صورت پرتابل،رومیزی پرتابل موجود است.واحدهاي اندازه گيري کدورت ، JTU یا NTU است.

Click outside to hide the compare bar
Compare