نمایش یک نتیجه

 
کارل فیشرها
KARL FISCHERS

تیتراسیون کارل فیشر روشی برای اندازه گیری مقدار آب درنمونه های مواد است. اصول این روش اکسیداسیون گوگرد دی اکسید توسط ید در حضور آب می باشد. تیتراسیون کارل فیشر را می توان به دو روش حجم سنجی یا کولن سنجی انجام داد.

Click outside to hide the compare bar
Compare