نمایش دادن همه 6 نتیجه

 
میکروسکوپ ها
Microscopes

اساس کار میکروسکوپ ها بزرگنمائی اشیاء، مواد و مولکولها می باشند. اصول کلی در تمامی انواع میکروسکوپ ها براساس عبور نور با طول موج های متفاوت از چندین عدسی محدب می باشد که هر چقدر طول موج نور بکار رفته درمیکروسکوپ مزبور کوتاهتر باشد قدرت تفکیک و یا جداکنندگی آن بیشتر است.از انواع آن می توان به میکروسکوپ‌ های زمینه روشن، میکروسکوپ فلورسانس و میکروسکوپ الکترونی و… اشاره کرد.

Click outside to hide the compare bar
Compare