نمایش دادن همه 3 نتیجه

 
فلیم فوتومتر
Flame Photometer

فلیم فتومتر یا دستگاه نورسنجی شعله، ابزاری است که از طیف سنجی اتمی به منظور تعیین غلظت یون­‌های فلزات و تجزیه و تحلیل مواد شیمیایی غیرآلی استفاده می‌کند. فلزاتی از قبیل سدیم، پتاسیم، لیتیوم، کلسیم، سزیم و باریم عناصری هستند که به روش فلیم فوتومتری می‌توان یون‌های آنها را اندازه‌گیری کرد. این دستگاه­ از لیتیم به عنوان مرجع داخلی دستگاه استفاده می­‌کند تا علاوه بر دستیابی به دقت بیشتر، امکان جبران تغییرات داخلی خود دستگاه نیز وجود داشته باشد.

Click outside to hide the compare bar
Compare