نمایش یک نتیجه

 

فرمانتور یا بیوراکتور دستگاهی است که شرایط بهینه را برای رشد میکرو ارگانیسم‌ها مثل قارچ و باکتری و مخمر فراهم می‌کند. پارامترهای محیطی از جمله  pH، دما و اکسیژن  و … را کنترل کرده، در صورت به هم خوردن تعادل محیط رشد میکرو ارگانیسم، دستگاه با هشدار دادن اپراتور را از تغییر نامناسب شرایط آگاه می‌کند.

Click outside to hide the compare bar
Compare