غبار سنج ها
Particle Counter

ذره شمار یا پارتیکل کانتر ابزاری است که برای شمارش ذرات مورد استفاده قرار می گیرد. ذره شمار ها برای تعیین کیفیت هوا توسط شمارش و اندازه بندی تعداد اجزاء در هوا استفاده می شود. هم چنین در درک سطح تمیزی در یک محیط کنترل شده (اتاق تمیز) مفید است.طبیعت شمارش ذرات یا براساس تابش نور، تیرگی نور یا ایجاد تصویر به صورت مستقیم است. یک منبع نوری با شدت بالا برای روشن کردن ذرات زمانی که از میان اتاقک آشکار سازی عبور داده می شوند، استفاده می شود. این دستگاه به صورت پرتابل و رومیزی می باشد.

در حال تکمیل محصولات این دسته...


تجهیزات آزمایشگاهی | مواد شیمیایی

Click outside to hide the compare bar
Compare