طیف سنج پراش اشعه ایکس(XRD)
Spectroscopy(XRD)

دستگاه پراش اشعه ی پرتو ایکس یک روش بسیار سریع و تحلیلی و غير تخريبي است که برای شناسایی ساختار تشخیص فاز کریستال، اندازه و شکل دانه کریستال، فاصله بین لایه های کریستال، تعیین جهت گیری و موقعیت بلور، اندازه گیری درصد کریستالیته نمونه، ترکیب اتم ها های کریستال و ساختار آن می باشد.

در حال تکمیل محصولات این دسته...


تجهیزات آزمایشگاهی | مواد شیمیایی

Click outside to hide the compare bar
Compare