رفرکتومتر
Refractometer

رفرکتومتری  به معنی تعیین ضریب شکست گازها، مایعات و جامدات نیمه شفاف، می باشد. می توان از این مشخصه، برای شناسایی مواد یا ارزیابی خلوص آن استفاده کرد. با تعیین شدن ضریب شکست، علاوه بر شناسایی مواد مقدار آن را نیز می توان محاسبه کرد. تعیین میزان چربی ، قند خون ، پی بردن به میزان اوره و پروتئین خون ، میزان نمک موجود در آن و غلظت مایعات در بیماران از جمله مواردی است که توسط رفرکتومتر سنجش می گردد.این دستگاه به دوشکل پرتابل و رومیزی در بازار موجود است.

در حال تکمیل محصولات این دسته...


تجهیزات آزمایشگاهی | مواد شیمیایی

Click outside to hide the compare bar
Compare