رطوبت سنج
Moisture Analyzer

دستگاه رطوبت سنج برای اندازه گیری میزان رطوبت ماده ی مورد نظر استفاده می شود. مبنای کار دستگاه بر اساس افت وزن نمونه در جریان خشک شدن بر اثر تابش اشعه هالوژن به نمونه می باشد.قابلیت توزین، دقت در اندازه گیری، قابلیت برنامه ریزی و نوع کالیبراسیون مواردی هستند که در هنگام خرید باید به آن توجه شوند.

در حال تکمیل محصولات این دسته...


تجهیزات آزمایشگاهی | مواد شیمیایی

Click outside to hide the compare bar
Compare