کپسول پرکنی
Capsule Filling Machines

همانطور که از اسم آن بر می آید جهت پر کردن کپسول استفاده می گردد. این دستگاه در انواع دستی، نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک تولید می شود که کی تواند مجهز به شمارش گر ویا بدون آن تولید گردد.

در حال تکمیل محصولات این دسته...


تجهیزات آزمایشگاهی | مواد شیمیایی

Click outside to hide the compare bar
Compare