نمایش یک نتیجه

 
سختی سنج قرص
Tablet Hardness Tester

تست سختی قرص ، یک روش آزمایشگاهی است که درصنعت داروسازی برای تعیین نقطه شکستن و یکپارچگی ساختاری یک قرص و کشف چگونگی تغییر آن در شرایط نگهداری ، حمل و نقل و بسته بندی مي باشد.واحد های اندازه گیری سختی قرص به طور عمده از استانداردهای سیستم های بین المللی واحدها (واحدهای SI) استفاده می کنند.

Click outside to hide the compare bar
Compare