نمایش یک نتیجه

 

این دستگاه جهت اندازه گیری میزان فرسایش قرص به عنوان یکی از انواع تست فیزیکی قرص در آزمایشگاه کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه داروسازی ها استفاده می شود که به صورت تک و دو درام عرضه می گردد.تایمر قابل تنظیم ، قابلیت تنظیم دور ، نمایش تعداد بار حرکت درام، قابلیت تنظیم تعداد بار چرخش درام ، هشدار دهنده زمان پایان تست ، قابلیت تنظیم پایان تست بر مبنای تعداد بار چرخش درام ، تخلیه اتوماتیک قرص ، دارای مکش اتوماتیک گرده روی قرص و قابلیت دادن زاویه به دستگاه از جمله قابلیت این دستگاه محسوب می شود.

Click outside to hide the compare bar
Compare