نمایش دادن همه 2 نتیجه

 

دستگاه میکروپلیت ریدر یک اسپکتروفتومتر تخصصی بوده که به منظور قرائت نتایج فتومتریک آزمایش الایزا طراحی شده است . اين روش حضور آنتي بادي يا آنتي ژن را در نمونه به طور مستقيم و يا به وسيلة آنتي بادي نشان دار ثانويه در روي سطح جامد تعيين مي كند و درنهايت، جذب محصول واكنش ايجاد شـده بـا اسپكتروفتومتر خوانده مي شود.

Click outside to hide the compare bar
Compare