نمایش 1–24 از 151 نتیجه

آون ها یا معادل فرانسوی آن فور، جهت استریل کردن ظروف شیشه‌ای و فلزی و یا خشک کردن مواد استفاده می گردد. در انتخاب یک آون آزمایشگاهی ضروری است که ظرفیت آون، فضای موجود، نوع منبع برق، دامنه دمایی مورد نیاز، دقت و صحت اندازه گیری دما، نوع حرارت دهی، جنس بدنه داخلی آون، سیستم کنترل دمایی، یکنواخت بودن دمای درونی، پایداری و عمر المنت های حرارتی یک آون آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گیرد.