گروه محصولات ویژه

 
آون (فور)
Oven
 
اتوکلاوها
Autoclaves
 
چمبر
Chamber
 
روتاری
Rotary Evaporator
 
سانتریفیوژ
Centrifuge
 
شیکرها
Shakers
 
مگنت استیرر
Magnetic Stirrer
 
میکروپیپت
Micropipettes

برندهای ایرانی

برندهای بین المللی

میلی لب را در اینستاگرام دنبال کنید